Ta nästa steg

Begär en offert för våra kvalitetssäkrade provtagnings- och analystjänster, så återkommer vi inom de närmaste arbetsdagarna.

Kontakta oss.

Har du frågor eller kommentarer om våra tjänster? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

KONTAKTA OSS

Inträngning av flyktiga föreningar

Inträngning av flyktiga föreningar under ytan

Nyligen har inträngning av flyktiga föreningar under ytan blivit ett ämne av särskilt intresse. Det har skett ett ökat erkännande av inträngning av flyktiga föreningar som en viktig exponeringsväg, och en större betoning på sanering av förorenade områden vilka för in skadliga ämnen i inomhusluften.

Våra laboratorier tillhandahåller analytiska metoder och rapporteringsgränser som är lämpliga för alla projekt för inträngning av flyktiga föreningar i jord. ALS anställer flera välutbildade analytiker som kan utföra EPA-metoden TO-15 med GC/MS med mycket låg rapporteringsgräns (resultat i delar per biljon-nivån) på flertalet föreningar.

Läckagetest av brunnar i jord för flyktiga föreningar är en rekommenderad praxis i många regioner. Detta görs genom att applicera ett spårämne vid insamling av flyktiga föreningar från marken för att säkerställa att brunnen har konstruerats och tätats korrekt. Vid behov, kan ALS erbjuda analys av vanliga spårämnen såsom helium, svavelhexafluorid (SF6) och andra flyktiga organiska föreningar.

Vårt lager av canistrar och bottle-vac utrustning är något som särskiljer ALS från de flesta av våra konkurrenter. Våra luftlaboratorier kommer att lagra tusentals canistrar och flödesregulatorer (både kortsiktigt och tidsvägt medelvärde – TWA) för att vara tillgängliga för uthyrning när som helst under året.  Canistrarnas renhet certifieras (utan extra kostnad) batchvis eller enskilt (mot en avgift), beroende på kundens önskemål.

summa canister inträngning av flyktiga föreningar

Utveckling av nya analyser.
Kvalitetsresultat.

ALS luftlaboratorier är ackrediterade enligt nationella och internationella standarder. ALS har analytisk expertis och projektledningskapacitet för att stödja en mängd olika projekt för inträngning av flyktiga föreningar i jord. Vår omfattande lista över föreningar för metoderna TO-15 och TO-17 kan skräddarsys för varje projekt.

Typiska ämnesgrupper som efterfrågas av kunder inkluderar:

Relaterade ämnen

Jordanalys

Kapacitet och service för jordanalys

LÄS MER

Rökgas och CEMS

Provtagning och analys av utsläpp

LÄS MER

Omgivande luft

Övervakning av luftkvalitet av omgivande luft och inomhusluft (IAQ)

LÄS MER