Ta nästa steg

Begär en offert för våra kvalitetssäkrade provtagnings- och analystjänster, så återkommer vi inom de närmaste arbetsdagarna.

Kontakta oss.

Har du frågor eller kommentarer om våra tjänster? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

KONTAKTA OSS

Luftövervakning

 

På ALS har vi ett brett utbud av högkvalitativa och anpassningsbara lösningar för luftövervakning för att stödja dina behov. Vi har omfattande analyskapacitet över:

Med ett starkt fokus på individuella program- och kundbehov bygger våra fält- och laboratorieanalyslösningar på årtionden av erfarenhet och expertis. Oavsett om det är för ett rutinmässigt luftövervakningsprogram, specialistprojekt eller nödsituationer har ALS branschkunskap för att stödja dina luftkvalitetsbehov.

omgivande luft och inomhusluft

Omgivande luft och inomhusluftkvalitet (IAQ)

ALS är en ledande leverantör av luftprovningsanalyser. Erfarna kemister hjälper till att skräddarsy analyspaket och tillhandahåller provtagningsutrustning för efterfrågade ämnen. Våra laboratorier är ackrediterade och följer nationella och internationella krav och metoder (t.ex. NIOSH/NMAM/EPA, ISO och ASTM).

Tjänster som tillhandahålls av ALS används av yrkesverksamma inom miljö- och arbetshygien för att säkerställa att utsläppsregler av reglerade föreningar uppfylls och att arbets- och/eller hemmiljöer inte påverkas negativt av luftföroreningar.

LÄS MER
Rökgasanalyser

Rökgas och CEMS

ALS har kapacitet och specialiserade anläggningar för att testa utsläpp från skorsten. Våra ackrediterade laboratorier erbjuder ett brett utbud av analyser och kommer att tillhandahålla impinger-lösningar, rena provtagningsbrickor och utrustning som är tillämpliga för efterfrågade analyter.

Skorstensprovtagningsteam (externt eller ALS internt) samarbetar med ALS för att få expertråd om provtagningsutrustning och kvalitetsanalysresultat. Våra experter förstår de utmanande procedurerna och förhållandena som provtagningsteamen arbetar under och kommer att tillhandahålla den service som förväntas av en globalt ledande företag.

På många platser tillhandahåller ALS både fältprovtagnings- och laboratorietestlösningar för skorstensutsläpp samt leverans av kontinuerliga utsläppsövervakningssystem (CEMS).

LÄS MER
summa canister inträngning av flyktiga föreningar

inträngning av flyktiga föreningar

Över hela världen erbjuder ALS-laboratorier ett brett utbud av analyser, analyter och provtagningsutrustning. Kunder har möjlighet att välja från en omfattande lista över föreningar, och laboratoriet kommer att tillhandahålla provtagningsutrustning för att uppfylla lokala eller regionala krav.

Analytiska tjänster är en viktig del av alla undersökningar av oönskade föroreningar som kommer in i byggnader från externa föroreningskällor. ALS är den perfekta partnern från första granskningen av provtagningsplanen till slutrapporten. Alla steg i processen stöds av vår laboratoriepersonal som hjälper yrkesverksamma inom området med praktiska lösningar och kvalitetsdata.

LÄS MER