Ta nästa steg

Begär en offert för våra kvalitetssäkrade provtagnings- och analystjänster, så återkommer vi inom de närmaste arbetsdagarna.

Kontakta oss.

Har du frågor eller kommentarer om våra tjänster? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

KONTAKTA OSS

Miljöövervakning

 

Vårt globala nätverk av laboratorier har ett brett utbud av ackrediterade analyser och erfarenhet för att stödja dina behov vid miljöövervakning av:

Genom vårt engagemang för innovation av nyligen reglerade och frambrytande föroreningar, har vi global expertis inom datahantering för att kunna bidra med support i ditt arbete med elektroniska datahanteringssystem (EDMS). Vår kundservice- och projektledningspersonal är redo att hjälpa till med analytiska förslag som passar för ditt projekt, från provhantering och logistik till leverans av resultat och teknisk support.

miljökarakterisering

Miljöanalyser för gruvdrift

På ALS tillhandahåller vi laboratorieanalyser för några av de mest avlägsna gruvanläggningarna på jorden. Vårt erfarna kundservice- och projektledningsteam hjälper dig med dina logistikutmaningar, från provkärlsleverans, fältprovtagning (i förekommande fall), till provvolymsminimering för att minska HSE-risker i fält och retur av prover till laboratoriet under förväntade förhållanden (temperatur och hålltider).

LÄS MER
övervakning av grundvatten

Övervakning av grundvatten

ALS stöjder dig i dina projektutmaningar gällande övervakning och sanering av grundvatten på förorenade platser.  Våra resultats noggrannhet är en hjälp i både bedömningen av föroreningars förflyttningar genom akviferen samt vid övervakning av påverkansnivåer under saneringsprocessen.  ALS förnyar kontinuerligt våra analysmetoder för att minimera kraven på provkärl, förbättra din säkerhet och effektivitet på fältet genom mindre krav på provvolym.

LÄS MER
Ytvatten

Ytvatten

ALS har fått ett avundsvärt globalt rykte som det laboratorium som väljs för provtagning och analys av ytvatten. Oavsett om dina övervakningsbehov är inriktade på rutinparametrar, nya föroreningar eller kräver ultraspårnivåer för detektering finns vi här för att stödja dina projektbehov.

LÄS MER
sediment och biota

Sediment och biota

ALS är din utvalda partner för att hjälpa till vid utmaningarna med sedimentövervakning och analys av biota. Sediment kan utgöra en betydande risk för miljön p.g.a. dess potential att fungera som en långsiktig reservoar av ackumulerade föroreningar. Förorenade sediment har potentiella toxiska effekter på biotiska resurser och på människors hälsa via näringskedjan.

Utredningen av sediment kompletteras ofta med analys av biota.

LÄS MER