Ta nästa steg

Begär en offert för våra kvalitetssäkrade provtagnings- och analystjänster, så återkommer vi inom de närmaste arbetsdagarna.

Kontakta oss.

Har du frågor eller kommentarer om våra tjänster? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

KONTAKTA OSS

Vattenindustrin

 

ALS är en stor och dynamisk leverantör av vattenfokuserade provtagnings- och analyslösningar. Säkerhetsmedvetet ledarskap, data av hög kvalitet, serviceintegritet och innovation är vad våra kunder både förväntar sig och får.

Våra tjänster tillgodoser ett antal industrisektorer, inklusive:

Oavsett om det är för ett rutinmässigt vattenövervakningsprogram, specialistprojekt eller akuta ärenden, så har ALS specialistkunskap för att stödja dina vattenkvalitetsbehov.

vattenprovtagning

Vattenprovtagning

Det är viktigt att ta ett representativt prov som återspeglar den vattnet i den vattenkälla som övervakas. Att upprätthålla provets integritet är avgörande för att säkerställa analysresultatets tillförlitlighet. Oavsett om din provtagning är för rutinmässigt övervakningsprogram, specialprojekt, övervakning av nederbörd eller akut provtagning, har ALS erfarenhet och kapacitet att utföra alla dina provtagningskrav.

LÄS MER
Dricksvatten

Dricksvatten

På ALS har vi åtagit oss att stödja säkerheten för allmänhetens dricksvatten. Våra laboratorier har kontinuerligt tilldelats några av de största kommunala vattenkontrakten i världen och erbjuder teknisk expertis, kvalitetssäkring och en hög servicenivå.

Våra dricksvattenanalyser och provtagningsprogram kan skräddarsys för att uppfylla dina lagkrav.

LÄS MER
Ytvatten

Ytvatten

ALS har fått ett avundsvärt globalt rykte som det laboratorium som väljs för provtagning och analys av ytvatten. Oavsett om dina övervakningsbehov är inriktade på rutinparametrar, nya föroreningar eller kräver ultraspårnivåer för detektering finns vi här för att stödja dina projektbehov.

LÄS MER
Avloppsvatten

Avloppsvatten

ALS har industriexperter och ackrediterade laboratorier runt om i världen som specialiserar sig på provtagning och analyser av avloppsvatten och industriutsläpp. Våra laboratorier tillhandahåller analyser för att uppfylla utsläppsgränser eller utsläppslicenser i enlighet med krav från lokala och nationella tillsynsmyndigheter.

LÄS MER
Biosolider

Biosolider

ALS är din analytiska partner för analys av biosolider vilket genereras som en biprodukt i avloppsreningsprocesser. Vi stödjer säker och fördelaktig återanvändning av biosolider för markanvändning inom jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, i naturrestaurering, landskapsarkitektur, kompostering eller i underlag till vägar.

LÄS MER
Avsaltning och återvunnet vatten

Avsaltning och återvunnet vatten

ALS fortsätter att ge analytiskt stöd till några av de största vattenindustriprojekten, vilka har ett nytt tillvägagångssätt för generering av dricksvatten. Oavsett om detta är för testning, driftsättning eller fortsatt drift av anläggningar för återvunnet vatten och avsaltning.

LÄS MER