Ta nästa steg

Begär en offert för våra kvalitetssäkrade provtagnings- och analystjänster, så återkommer vi inom de närmaste arbetsdagarna.

Kontakta oss.

Har du frågor eller kommentarer om våra tjänster? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

KONTAKTA OSS

Anläggningsbedömning och sanering

 

På ALS har vi ett branschledande globalt nätverk av miljölaboratorier för stödja dig i din anläggningsbedömningar och saneringsbehov. Vi har omfattande analyskapacitet över:

Med ett starkt fokus på innovation tillhandahåller våra laboratorier en omfattande analysportfölj för att möta lokala och nationella bestämmelser, inrikta sig på nya föroreningar och uppnå detektion på ultraspårnivå. Dessa funktioner i kombination med ledande alternativ för datahantering och elektronisk rapportering, samt erfarna projektledare, ger en högkvalitativ lättanvänd lösning för ditt anläggningsbedömnings- och saneringsprojekt.

Våra laboratorier har åtagit sig att ge dig pålitliga svarstider med snabbare svarstider när du behöver det.

övervakning av grundvatten

Övervakning av grundvatten

ALS stöjder dig i dina projektutmaningar gällande övervakning och sanering av grundvatten på förorenade platser.  Våra resultats noggrannhet är en hjälp i både bedömningen av föroreningars förflyttningar genom akviferen samt vid övervakning av påverkansnivåer under saneringsprocessen.  ALS förnyar kontinuerligt våra analysmetoder för att minimera kraven på provkärl, förbättra din säkerhet och effektivitet på fältet genom mindre krav på provvolym.

LÄS MER
analys av jord

Jordanalys

ALS är stolta över att ha arbetat med några av de största och mest miljökänsliga platsbedömnings- och saneringsprojekten i världen. Våra laboratorier har den kapacitet för jordanalyser som krävs för att uppfylla dina projekttidslinjer från fas 2 miljöplatsbedömning (ESA) till sanering, för att hålla fältaktiviteter i rörelse och undvika kostsamma förseningar.

LÄS MER
analys av lakvatten

Analys av lakvatten

ALS erbjuder ett marknadsledande sortiment av laktester vars resultat hjälper till i utredningar av hur farliga kemikalier fördelas i fast avfall i miljön.  Med lösningar för både organiska och oorganiska parametrar har vi utrymmet och kapaciteten till att möta dina projektbehov för att följa reglerna för deponi eller avfallskarakterisering.

Dessutom har våra laboratorier utvecklat en rad specialanalyser för lakvatten riktade mot både metaller och organiska föreningar. På begäran, finns våra erfarna kemister tillgängliga för att diskutera specifika behov och utveckla skräddarsydda analyser.

LÄS MER
summa canister inträngning av flyktiga föreningar

inträngning av flyktiga föreningar

Över hela världen erbjuder ALS-laboratorier ett brett utbud av analyser, analyter och provtagningsutrustning. Kunder har möjlighet att välja från en omfattande lista över föreningar, och laboratoriet kommer att tillhandahålla provtagningsutrustning för att uppfylla lokala eller regionala krav.

Analytiska tjänster är en viktig del av alla undersökningar av oönskade föroreningar som kommer in i byggnader från externa föroreningskällor. ALS är den perfekta partnern från första granskningen av provtagningsplanen till slutrapporten. Alla steg i processen stöds av vår laboratoriepersonal som hjälper yrkesverksamma inom området med praktiska lösningar och kvalitetsdata.

LÄS MER
Fisk i vatten

Havsediment och biota

Förorenat havssediment, inklusive torkat material, kan bli ett stort miljöproblem på grund av dess potentiella toxiska effekter på växter och djur samt människa. Ett stort antal föroreningar från industriell, urban och marin verksamhet är förknippade med sedimentförorening.

Analys av biota (växter och djur) för föroreningar eller kemikalier utgör ofta en viktig del av ett miljöprojekt. Detta gäller särskilt vid utvärdering av hur föroreningar ackumuleras i näringskedjan eller letar efter tecken på kort- eller långväga transport av potentiell kontaminering.

ALS har länge varit världsledande inom analys av havssediment och biota, vilket underlättar kunder att jämföra resultat med nationella och internationella riktlinjer.

LÄS MER