Ta nästa steg

Begär en offert för våra kvalitetssäkrade provtagnings- och analystjänster, så återkommer vi inom de närmaste arbetsdagarna.

Kontakta oss.

Har du frågor eller kommentarer om våra tjänster? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

KONTAKTA OSS

Havsediment och biota

Analyser av havssediment och biota

ALS kan tillhandahålla projektledning för muddring och undersökningar av havssediment.  Erbjuder högkvalitativa data och assisterar med projektplanering genom att följa nationella och internationella konventioner. Dessa ofta, avståndsmässigt, avlägsna projekt är noggrant planerade och hanterade, vilket minskar risken för potentiellt kostsamma omprovtagningar.  ALS har utvecklat ett flertal analysprogram för bedömning av förorenade sediment, som uppfyller den strängaste klassificeringen av material.

ALS erbjuder också en rad analyser för biota, och beroende på föreningen kan även mark- och vattenväxter och djur, djurvävnad, ägg, blod och serum analyseras, samt humant blod, humant serum och bröstmjölk.

marina analyser

Utveckling av nya analyser. Kvalitetsresultat.

På ALS är vi stolta över våra laboratoriers kvalitetsstandarder, med robusta och spårbara system som uppfyller lokala regulatoriska krav och överensstämmer med ISO/IEC 17025:2017. 


Våra analystjänster av havssediment inkluderar men är inte begränsade till:
 • Fysiska egenskaper
 • Näringsämnen
 • Sur sulfatjord (ASS)
 • Petroleumkolväten
 • Flyktiga organiska föreningar
 • Halvflyktiga organiska föreningar
 • PFAS (per- och polyfluorerade föreningar)
 • Tennföreningar (inklusive men inte begränsat till tributyltenn)
 • Dioxiner och furaner
 • Metaller och metallspeciering
 • Radionuklider, inklusive alfa- och betaaktivitet
Våra analystjänster av biota inkluderar men är inte begränsade till:
 • Långlivade organiska föroreningar (POP), såsom dioxiner, PBDE och PCB,
 • Metaller och metallspeciering inklusive metylkvicksilver, tennföreningar, arsenikarter och selen.
 • PFAS (per- och polyfluorerade föreningar)
 • Dioxiner och furaner
 • Ekotoxikologiska tester på vattenlevande organismer (växter och djur)
 • Microtox (Vibrio fischeri)

Relaterade ämnen

Jordanalys

Kapacitet och service för jordanalys

LÄS MER

Analys av lakvatten

Analys av lakvatten för rörlighet

LÄS MER

Övervakning av grundvatten

Övervakning av grundvattenkvaliteten

LÄS MER