Ta nästa steg

Begär en offert för våra kvalitetssäkrade provtagnings- och analystjänster, så återkommer vi inom de närmaste arbetsdagarna.

Kontakta oss.

Har du frågor eller kommentarer om våra tjänster? Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snart.

KONTAKTA OSS

Sediment och biota

Undersöka kontaminering av sediment och biota

På grund av antagandet av internationella konventioner och nationella direktiv har många miljömyndigheter tagit fram specifika riktlinjer för muddringsmassor och/eller specifik lagstiftning för sediment. Det finns särskilda riktlinjer för dekontaminering, återanvändning eller bortforsling av sediment.

Bedömning av föroreningshalten i biota ger kompletterande information till analysen av sediment inom avgränsningen. De nivåer som finns i biota är den biotillgängliga fraktionen eftersom vissa föroreningar transporteras genom näringskedjan och kan påverka människor via bioackumulering och biomagnifiering i ekosystemet.

ALS har ett avancerat utbud av funktioner för att stödja sediment- och biotaprogram för bedömning av föroreningar, för att uppfylla de strängaste regulatoriska kraven.

Utveckling av nya analyser. Kvalitetsresultat.

ALS-ackrediterade laboratorier verifierar kontinuerligt kvaliteten på analysdata, både internt och externt, i syfte att på ett systematiskt täcka alla aspekter av analysprocessen från provmottagning till publicering av testrapport. Våra laboratorier arbetar i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025:2017.

Våra analyser för sediment och biota inkluderar (men är inte begränsade till):

 • Halvflyktiga och flyktiga organiska föreningar
 • Petroleumkolväten
 • Oktylfenoler, nonylfenoler och deras etoxylater
 • PFAS (per- och polyfluorerade föreningar)
 • Bekämpningsmedel och läkemedelsföreningar
 • Dioxiner och furaner
 • Polybromerade difenyletrar
 • Metaller och metallspeciering (inklusive tennorganiska föreningar)
 • Ekotoxikologiska tester på vattenlevande organismer (växter och djur)
 • Microtox (Vibrio fischeri)
 • Radiologi
 • Full kornstorlek

Relaterade ämnen

Övervakning av grundvatten

Övervakning av grundvattenkvaliteten

LÄS MER

Ytvatten

Undersöka kvaliteten på ytvatten

LÄS MER

Analys av lakvatten

Analys av lakvatten för rörlighet

LÄS MER