Ta nästa steg.

Begär en offert, vi återkommer till dig inom de närmsta arbetsdagarna.

Sverige

Laboratorieanalyser

Geokemi - Våra strategiskt placerade verksamheter erbjuderspecialanpassade logistiklösningar för att du enkelt sätt ska kunna skicka prover till oss.

Läkemedels- & livsmedelsanlays - Metodöverföringar, valideringar och kundspecifika metoder utförs rutinmässigt enligt regelverk och farmakopéer.

Miljö-, arbetsmiljö- & geotekniska analyser - Utmärkt kundservice, extremt korta svarstider för utvalda analyser och en bred analysportölj gör oss ledande inom miljö- & arbetsmiljö samt geoteknik. Moderna, ackrediterade laboratorier och välutbildad och erfaren personal ger oss möjlighet att utveckla nya metoder, och anpassa existerande, enligt gällande riktlinjer

Stabilitetsstudier

Stor kapacitet för stabilitetsstudier med nya, moderna stabilitetskammare, validerade för att klara GMP-krav för både lång- och korttidsstudier. Stabilitetsstudier sker enligt riktlinjer från ICH för API:er, läkemedel, bioläkemedel, medical device, kemikalier och kosmetika.

Läs mer

Isotoper

ALS isotopanalyser håller världsklass, då vi kombinerar kommerciella analyser med vetenskaplig forskning samt service från mycket erfaren personal. Vi erbjuder hög kvalitet, låga rapporteringstider och möjlighet till korta svarstider.
Vår expertis och globalt ledande instrumentpark placerar oss i fronten inom området.

Läs mer

Geokemi

Provberedning är en mycket viktig del inom geokemisk analys, med våra kvalitetssäkrade metoder erhålls homogena prover som representerar ursprungsmaterialet. Detta är en förutsättning för att erhålla tillförlitliga analysresultat som speglar verkligheten. Våra strategiskt placerade verksamheter erbjuder specialanpassade logistiklösningar för att förenkla transport av prov till oss.

Läs mer

Sulfidförande berg

Vi kan hjälpa er med analys av sulfidförande berg till snabba svarstider. Våra analyser är baserade på Stockholm stads vägledgning för provtagning och klassificering av sulfidförande berg och innehåller bl.a. ABA (acid base accounting) och NAGpH (net acid generation).

Kontakta oss

Geoteknik

Våra välutbildade exporter inom geoteknisk analys ger er kunskap om rådande geotekniska förhållanden, vilket är en förutsättning för all säker projektering. Vi erbjuder ett brett utbud av analyser för prover tagna med både störd och ostörd provtagning.

Läs mer

Laboratorier

Kontaktuppgifter till våra laboratorier

Laboratorier

Sök analys

Finn rätt analys inom miljö, material, metall, geoteknik m.m.

Sök analys

Logistik

Behöver du hjälp med transport av prov till laboratoriet?

Inlämning och upphämtning

Webtrieve

Kundportal för geokemiska analyser. Hämta resultat och se provstatus i realtid.

Logga in

ALS Solutions

Kundportalen för miljöprover som ger dig tillgång till att lägga beställningar, få tillgång till provresultat och se orderstatus.

Logga in

Ackrediteringar & Certifieringar

Insert your Description here.

Ackrediteringar & certifieringar

Nyheter